Farské oznamy 11. apríla

10.4.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Utorok 13. 4. - Sv. Martina I., pápeža a mučeníka

  • 2. Kňazská rekolekcia

V pondelok 12. apríla sa v Katedrále sv. Martina uskutoční pravidelná rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme spoločným slávením sv. omše o 9,00 h.

  • 3. Zádušná sv. omša

V utorok 13. apríla bude o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave predsedať zádušnej svätej omši otec arcibiskup Stanislav Zvolenský za obete leteckého nešťastia v ruskom Smolensku. Pozývame Vás pripojiť sa svojou účasťou na tejto svätej omši.

  • 4. Akcia K

V utorok 13. apríla si pripomenieme 60 výročie AKCIE K - LIKVIDÁCIE KLÁŠTOROV na Slovensku. V Bratislave na túto udalosť budeme spoločne spomínať pobožnosťou a zvonením zvonov v Katedrále sv. Martina spolu s otcom arcibiskupom vo večerných hodinách o 20.55 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • 5. Koncert

Vo štvrtok 15. apríla o 19.00 hod. sa v našom kostole uskutoční triedny koncert žiakov konzervatória.

  • 6. Večeradlo

V sobotu 17. apríla sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 hod. uskutoční Mariánske večeradlo.

  • 7. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúry za opravu organu v kostole a montáž pedálového registra Kontrapozauna 32´.

  • 8. Oznam Charity Blumentál

Z dôvodu dovolenky, nebude v pondelok 12. apríla poskytovať svoje služby sociálna poradňa. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov

Milí rodičia, neplánujte si program na sobotu 15. mája 2010, pretože na tento deň pripravuje pre Vás vdp. farár v spolupráci s charitou, akciu - zájazd rodičov s deťmi do Topoľčianok Veríme, že sa na tento prvý spoločný výlet rodín v hojnom počte prihlásite a prežijeme spolu pekné chvíle. Podrobnosti o prihlasovaní a ďalšie informácie sa včas dozviete.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál