Farské oznamy 23. mája

22.5.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Utorok 25. 5. - Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sv. Gregora VII., pápeža

Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Streda 26. 5. - Sv. Filipa Neriho, kňaza

Štvrtok 27. 5. - Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa

Nedeľa 30. 5. - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

  • 2. Svätodušný pondelok

V pondelok 24. mája je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5,45 a 6,30 a večer o 16,30 a 18,00 h.

  • 3. Rok kňazov

Vo štvrtok 27. 4. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Marek Šenkárik. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

  • 4. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za opravu strechy nad krstnou kaplnkou.

  • 5. Zbierka na katolícke masmédiá

Minulú nedeľu sa konala zbierka na katolícke masmédiá. V našej farnosti sa na tento účel vyzbieralo 1275,38 €. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať!”

  • 6. Anjel Pána

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.

  • 7. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Pozývame Vás na tradičnú bratislavskú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. júna o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše v nedeľu 6. 6. o 10,30 a 12,00 h. nebudú.

  • 8. Oznam Charity Blumentál

Letný detský tábor

Prihlasovanie detí do tábora bolo už ukončené a kapacita je naplnená, kto by sa chcel ešte prihlásiť tak sa môže už len ako náhradník. Poplatok sa bude hradiť v hotovosti, pri platení dostanete písomne aj všetky podrobné informácie. Termíny, v ktorých môžete prísť platbu zrealizovať včas zverejníme vo farských oznamoch, vo výveske charity ako aj na webe.

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál