Farské oznamy 30. mája

29.5.2010 Andrej Fordinál
 • 1. Liturgický kalendár

Utorok 1. 6. - Sv. Justína, mučeníka

Streda 2. 6. - Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov

Štvrtok 3. 6. - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Sobota 5. 6. - Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

 • 2. Úmysly

V utorok 1. júna od 16.00 hod. budeme v krstnej kaplnke zapisovať úmysly sv. omší na júl.

 • 3. Lectio Divina

V stredu, 2. júna pokračujú stretnutia nad Božím slovom s otcom arcibiskupom, v Katedrále sv. Martina v Bratislave, o 20.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

 • 4. Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 3. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú o 5,45, 6,30, 10,30 a večer o 16,30, 18,00 a 19,00 h. Taktiež sv. omše v stredu o 16,30 a 18,00 h. budú z nasledujúcej slávnosti. Po sv. omši o 16,30 h. bude eucharistická procesia k oltárikom.

V tento deň nebude sociálna poradňa a farská knižnica poskytovať svoje služby.

 • 5. Prvý štvrtok v mesiaci

Vo štvrtok 3. júna je prvý štvrtok v mesiaci. Tento deň je dňom modlitieb za duchovné povolania, zároveň v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. bude predsedať sv. omši otec arcibiskup, na konci ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna a bude nasledovať krátka adorácia.

 • 6. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4. júna je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme ako obvykle. V tento deň môžeme v Bratislavskej arcidiecéze získať úplné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.

 • 7. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Počas celého mesiaca jún sa budeme modliť litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 • 8. Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať !

 • 9. Fatimská sobota

V sobotu 5. júna je Prvá sobota v mesiaci, ráno o 6.30 hod. Vás pozývame na sv. omšu ku cti Panny Márie a po jej skončení na modlitbu fatimského sv. Ruženca. V tento deň sa litánie pomodlíme pred sv. omšou.

 • 10. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

Pozývame Vás na tradičnú bratislavskú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu o 10,30 h. na Primaciálnom nám. Z tohto dôvodu sv. omše budúcu nedeľu o 10,30 a 12,00 h. nebudú.

 • 11. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 6. júna 2010 si môžu záujemcovia pozrieť videofilm o živote sv. Augustína. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznamy pre rodičov

Ukončili sme prihlasovanie detí do tábora, prihlásiť môžte dieťa už len ako náhradníka. Poplatok za tábor môžete uhradiť v kancelárii Charity na Vazovovej 8 v  v stredu 9. júna 2010 od 17.30 do 19.oo hod., v piatok 11. júna 2010 od 17.oo - 19.oo hod., príp. ešte v stredu 16. júna od 17.30 hod. do 19.oo hod. Informáciu nájdete aj vo výveske Charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity. Vedúci sa už na deti veľmi tešia a veria, že prežijú spolu pekný týždeň.

Zároveň sa však ospravedlňujeme za zmenu, ktorá nastala, deti sa z tábora vrátia už večer v piatok 9. júla a nie v sobotu poobede ako bolo pôvodne plánované.

 • 12. Časopis Blumentál

Odporúčame vám nové číslo časopisu Blumentál, v ktorom je rozhovor s vdp. Marekom Šenkárikom. Časopis je k dispozícii vzadu v kostole. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej webovej stránke www.blumental.sk, kde sú aj aktuálne farské oznamy.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál