Farské oznamy 14. novembra 2010

14.11.2010 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 15. 11. - sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. sp.

Streda 17. 11. - sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spom.

Štvrtok 18. 11. - Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla

  • Svätomartinská zbierka

Pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Martina, patróna našej Bratislavskej arcidiecézy, Arcibiskupský úrad vyhlásil na dnešnú nedeľu svätomartinskú zbierku, ktorej výťažok je určený na stavbu mosta vo východoslovenskej obci Bukovce, ktorá zostala odrezaná od sveta po tohtoročných povodniach.

Za vašu ochotu prispieť nech vás odmení Pán na príhovor sv. Martina.

  • Kňazská rekolekcia

Novembrová rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava - Stred začne sv. omšou o 9.00 hod. v pondelok 15. novembra v kostole Najsv. Trojice.

  • Liturgické diáre 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár Pre teba (1,30 € / s) alebo liturgický minidiár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní (0,70 € / ks).

  • Pozvanie pre mladých

V utorok 16. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h. pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.

Vo štvrtok 18.11. o 18.00 hod. sa v Bratislave v PKO uskutoční hudobný program pre mladých v našej arcidiecéze GODZONE IN THE STREETS. Vystúpia na ňom kresťanské kapely a ďalší hostia s hudbou, projekciou, divadlom a skateshow. Pozývame všetkých birmovancov a mladých. Vstupné je ZDARMA. Bližšie informácie sú na výveske.

  • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v nedeľu 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

  • Biblická lektúra

Pod názvom „Biblia dňom i nocou” sa od 21. novembra 2010  v kostole svätého Ladislava v Bratislave uskutoční nepretržité čítanie a počúvanie celého Svätého písma, cez deň, ako aj cez celú noc. Pozývame všetkých na spoločné počúvanie Božieho slova, ktorému môžeme takto vyjadriť svoju úctu. Začína sa v nedeľu, 21. novembra t.r. o 19.00 h v kostole sv. Ladislava.

  • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov, ale hlavne pre deti :

Na sobotu 27. novembra 2010 pripravujeme pre deti už tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, detský karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky a ďalšie zaujímavé súťaže. Akcia sa uskutoční tak, ako minulý rok, u Saleziánov na Miletičovej ulici /v priestoroch pod kostolom/ v čase od 10.oo hod. do cca 16.oo hod. Rodičia s malými deťmi môžu prísť okolo 11.30 hod., aby sa deti zbytočne počas súťaže nenudili.

Oproti minulým rokom je tu malá zmena, a to, že inšpiráciu na karnevalové masky treba čerpať z biblických príbehov. Možnosti sú v tomto smere veľmi bohaté, veríme, že si dokážete vybrať.

Keďže tento raz bude akcia bohatšia a zaujímavejšia o to, že sa jej zúčastnia aj mimobratislavské farnosti a my, ako hostiteľská farnosť sa nechceme nechať zahanbiť, ani čo sa týka občerstvenia pre našich milých hostí, obraciame sa s veľkou prosbou nielen na mamičky, ktorých deti sa akcie zúčastnia, ale aj na staré mamy a ostatné šikovné gazdinky, ktoré sú ochotné prispieť upečením zákuska, koláča, či slaného pečiva a pod.

Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť. Tešíme sa na hojnú účasť detí a veríme, že prežijú príjemný deň plný pekných zážitkov.

Podrobnú informáciu nájdete aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál