Farské oznamy 21. novembra 2010

21.11.2010 Branislav Čaniga
 • Liturgický kalendár

Pondelok 22. 11. - sv. Cecílie, panny a mučenice, spom.

Utorok 23. 11. - sv. Kolumbána, opáta, ľ. spom.

Streda 24. 11. - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov,

spom.

Štvrtok 25. 11. - sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

 • Nedeľa Krista Kráľa

Dnešná nedeľa Krista Kráľa je poslednou nedeľou v cirkevnom roku. Po sv. omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsv. Srdcu Ježišovmu. Modlitba Zasvätenia spojená so slávnostnou poklonou bude nasledovať po sv. omši o 16.30 hod.

 • Poďakovanie za svätomartinskú zbierku

Pri svätomartinskej zbierke minulú nedeľu ste venovali sumu 2352,74 €. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 • Požehnanie adventných vencov

Budúca nedeľa je Prvá adventná nedeľa. Pri každej sv. omši budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou.

 • Zbierka na Charitu

Budúcu nedeľu sa uskutoční jesenná zbierka pre potreby Katolíckej charity. Vopred vyjadrujeme poďakovanie za vaše milodary.

 • Nácvik jasličkovej pobožnosti

Pozývame na stretnutie všetky deti, ktoré by chceli počas Vianoc hrať v jasličkovej scénke alebo koledovať. Prvé stretnutie bude v nedeľu 28. novembra po detskej sv. omši teda približne o 11.45 hod na fare.

 • Liturgické diáre 2011

Ak máte záujem, môžete si zakúpiť v sakristii liturgický diár Pre teba (1,30 € / s) alebo liturgický minidiár na r. 2011 so súradnicami liturgických čítaní (0,70 € / ks).

 • Pozvanie pre mladých

V utorok 23. novembra po večernej svätej omši, tzv. „mládežke”, ktorá začína o 18.00 h. pozývame všetkých mladých na spoločné stretnutie na fare.

 • Oznam Charity Blumentál

Informácia pre rodičov, ale hlavne pre deti :

Na sobotu 27. novembra 2010 pripravujeme pre deti už tradičnú súťaž z náboženskej výchovy, detský karneval s vyhodnotením najvtipnejšej doma vyrobenej masky a ďalšie zaujímavé súťaže. Akcia sa uskutoční tak, ako minulý rok, u Saleziánov na Miletičovej ulici /v priestoroch pod kostolom/ v čase od 10.oo hod. do cca 16.oo hod. Rodičia s malými deťmi môžu prísť okolo 11.30 hod., aby sa deti zbytočne počas súťaže nenudili.

Oproti minulým rokom je tu malá zmena, a to, že inšpiráciu na karnevalové masky treba čerpať z biblických príbehov. Možnosti sú v tomto smere veľmi bohaté, veríme, že si dokážete vybrať.

Keďže tento raz bude akcia bohatšia a zaujímavejšia o to, že sa jej zúčastnia aj mimobratislavské farnosti a my, ako hostiteľská farnosť sa nechceme nechať zahanbiť, ani čo sa týka občerstvenia pre našich milých hostí, obraciame sa s veľkou prosbou nielen na mamičky, ktorých deti sa akcie zúčastnia, ale aj na staré mamy a ostatné šikovné gazdinky, ktoré sú ochotné prispieť upečením zákuska, koláča, či slaného pečiva a pod.

Vopred ďakujeme za ochotu pomôcť. Tešíme sa na hojnú účasť detí a veríme, že prežijú príjemný deň plný pekných zážitkov.

Podrobnú informáciu nájdete aj na výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

 • Modlitbová vigília

V sobotu 27. novembra vás pozývame o 17.00 h do Katedrály sv. Martina, kde sa uskutoční modlitbová vigília za každý počatý ľudský život, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Týmto sa spojíme so Svätým Otcom, ktorý bude sláviť vigíliu v Bazilike sv. Petra.

 • Ples bratislavských farností

Spevácke zbory Béčkari z Blumentálskeho kostola a Chorus Salvatoris z jezuitského kostola vás srdečne pozývajú na Ples bratislavských farností, ktorý sa uskutoční v sobotu 22. januára 2011 v Incheba Expo Aréne pod záštitou Jeho Excelencie, Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa  metropolitu.

Prosíme a pozývame do spolupráce tých, ktorí by mohli a chceli podporiť tento ples sponzorsky (finančným príspevkom, cenou do tomboly, príp. inak). Partneri sa môžu prihlásiť e-mailom na e-mailovej adrese plesfarnosti@gmail.com alebo ohlásiť v kancelárii farského úradu.

Predaj lístkov začne v decembri, podrobnejšie informácie budú čoskoro uverejnené v oznamoch, na plagátoch vo výveskách a na internetovej stránke www.plesbratislavskychfarnosti.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál