Farské oznamy 15. mája 2011

15.5.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 16. 5.: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ľ. sp.

Piatok, 20. 5.: sv. Bernardína Sienského,kňaza, ľ. sp.

  • Zbierka na seminár

Dnes na Nedeľu Dobrého pastiera sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na kňazský seminár. Úprimné Pán Boh odmeň! za vaše milodary.

  • Charita Blumentál

Výlet pre rodiny s deťmi: Na sobotu 4. júna pripravuje charita pre rodiny s deťmi autobusový zájazd - výlet na Červený Kameň. Podujatie pod názvom Stredoveký tábor Templárov bude spojené s hrami a súťažami pre deti.

Termíny prihlasovania: V piatok 20. mája od 14.30 do 16.30 hod. v miestnosti vedľa kancelárie farského úradu na Vazovovej 8 a v stredu 25. mája od 17.30 do 19.oo hod. taktiež na Vazovovej 8 Poplatok: 2 € za osobu. Pre viacdetné rodiny (keď sa zúčastní 5 a viac členov - rodičia + deti) je poplatok 1 € za osobu. Podrobnú informáciu o akcii nájdete na výveske charity v predsieni kostola, na internetovej stránke charity a dostanete ju aj pri prihlasovaní.

Oznam pre dôchodcov: V nedeľu 22. mája pozývame záujemcov do Esterházyho paláca na nám. Ľudovíta Štúra 4 na výstavu obrazov a zberateľských diel Ernesta Zmetáka. Názov výstavy „Posledný klasik Ernest Zmeták”. Zraz je o 14.15 hod. pred Esterházyho palácom.

Púť: Na sobotu 18. júna pripravujeme pre dôchodcov púť do Šaštína. Podrobnú informáciu o prihlasovaní a programe nájdete včas vo výveske charity a aj vo farských oznamoch.

Oznam pre rodičov: Prihlasovanie detí do tábora: Vyplnené prihlášky do letného tábora treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 30. mája. Termíny, kedy bude treba uhradiť poplatok a kedy zároveň dostanete aj ostatne potrebné písomné informácie oznámime po ukončení prihlasovania.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál