Farské oznamy 19. júna 2011

18.6.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Utorok, 21. 6. - sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, sp.

Streda, 22. 6. - sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľ. sp.; sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľ. sp.

Štvrtok, 23. 6. - slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi , prikázaný sviatok

Piatok, 24. 6. - slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  • Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa po sv. omšiach koná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na zaplatenie faktúr za vodoinštalatérske a kúrenárske práce a opravy, ktoré boli vykonané v uplynulých týždňoch v priestoroch kostola a fary. Vopred ďakujeme za vaše porozumenie a štedrosť.

Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! členom nášho farského Bratstva živého ruženca za finančný dar v sume 300 € a spoločenstvu Ženy ženám za príspevok v sume 100 €, ktoré venovali na potreby našej farnosti.

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 23. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30, 18.00 a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Na budúcu nedeľu, 26. júna, bude na Primaciálnom námestí svätá omša pri príležitosti slávnosti Božieho Tela, so začiatkom o 10.30 hod, ktorej bude predsedať Bratislavský arcibiskup metropolita, Stanislav Zvolenský. Po jej skončení bude nasledovať procesia so Sviatosťou Oltárnou z námestia ku kostolu Najsvätejšej Trojice. Odtiaľ bude Sviatosť oltárna slávnostne prevezená otvoreným automobilom na Bratislavský hrad po trase, ktorá je zverejnená na výveske pred kostolom a na osobitných letáčikoch. Z hradu bude udelené požehnanie mestu Bratislave a celému Slovensku. Následne bude Sviatosť oltárna prevezená do katedrály sv. Martina. Predpokladaný čas požehnania z nádvoria Bratislavskému hradu je o 13.15 hod. Všetkých srdečne pozývame.

Z tohto dôvodu v našom kostole sv. omše budúcu nedeľu 26. júna o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • 60. výročie kňazstva Benedikta XVI.

Pri príležitosti 60. výročia kňazskej vysviacky Svätého otca pápeža Benedikta XVI. pozýva Bratislavská arcidiecéza všetkých veriacich zjednotiť sa s kňazmi a veriacimi na celom svete a venovať Svätému otcovi eucharistickú adoráciu obetovanú za posvätenie kňazov a za nové kňazské povolania. Nepretržitá 60 hodinová denná i nočná eucharistická adorácia sa uskutoční v bratislavskom Kostole svätého Ladislava. Začne sa v nedeľu 26. júna večer o 20.00 hodine a zavŕši sa Eucharistickým požehnaním 29. júna ráno o 8.00 hodine. Pozývame všetkých obetovať aspoň chvíľu z vlastného času a venovať ho adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Naša blumentálska farnosť bude participovať na adorácii duchovným programom v pondelok 27. júna od 12.00 do 14.00 hod.

  • Charita Blumentál

Oznam pre rodičov:

Rodičia, ktorí ešte nezaplatili poplatok za dieťa do letného tábora, môžu tak urobiť v stredu 22. júna 2011 od 17.30 do 19.00 hod.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál