Farské oznamy 21. augusta 2011

23.8.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej, spom.

Utorok, 23. 8. - sv. Ruženy Limskej, panny, ľ.s.

Streda, 24. 8. - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Štvrtok, 25. 8. sv. Ľudovíta; sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľ.s.

Sobota,  27. 8. - sv. Moniky, spom.

  • Benefičná prednáška

V utorok 23. augusta 2011 o 18.00 hod. sa v Katedrále svätého Martina uskutoční posledná zo série benefičných  prednášok o dejinách a duchovnom posolstve chrámu, ktorú povedie historik Jozef Haľko.  Dobrovoľné vstupné z podujatia pôjde na Nadáciu Hodina deťom na pomoc chorým a chudobným deťom.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! za milodary v celkovej sume 30 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.

  • Katedrálny organový festival

Bratislavská arcidiecéza, v spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym centrom a Tribus musicae vás pozýva na druhý ročník Katedrálneho organového festivalu, ktorý sa koná v Katedrále sv. Martina do 15. septembra. Budúci štvrtok, 25. augusta, sa o 19.00 h predstaví Bogdan Narloch z Poľska. Bližšie informácie nájdete na plagátoch na farskej výveske.

  • Výlet pre deti a mládež

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 15 rokov na výlet, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. septembra . Stretneme sa na fare  o 9.00 hod., treba si vziať 2 hodinové lístky na MHD, jedlo a pitie na celý deň, pevnú obuv a pršiplášť. Návrat plánujeme medzi 17:00 a 17:30, v prípade potreby počkáme s deťmi na rodičov na fare. Informácie o výlete si môžete pozrieť aj na plagátiku pri východe z kostola.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál