Farské oznamy 11. septembra 2011

11.9.2011 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok, 12. 9. - Najsv. Mena Panny Márie

Utorok, 13. 9. - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi,  spom.

Streda, 14. 9. - sviatok Povýšenia svätého Kríža

Štvrtok, 15. 9. - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok, 16. 9. - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, sp.

Sobota, 17. 9. - sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

  • Sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Vo štvrtok 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu: o 6.00. 7.30 , 9.00, 10.30 a 12.00 a popoludní o 16. 30, 18.00 a 19.00.  Sv. omša o 18.00 hod. bude v reči slovenskej.

  • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

  • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

  • Mládežnícke adetské sv. omše

Od dnešnej nedele začínajú nedeľné sv. omše o 10.30 hod. za účasti detí (tzv. detské sv. omše). Zvlášť ich odporúčame deťom, ktoré sa pripravujú na Prvé sv. prijímanie a ich rodičom.

Po prázdninovej prestávke sme opäť začali mládežnícke sv. omše každý utorok o 18.00 hod.

Každý piatok o 18.00 hod. bude sv. omša osobitne určená pre birmovancov.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál