Farské oznamy 11. decembra 2011

11.12.2011 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 12.12. - Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Utorok 13. 12. - sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Streda 14. 12. - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom

  • Vianočné spovedanie

Od 15. decembra začíname spovedať pred vianočnými sviatkami:

vo všedné dni od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie a v nedeľu dopoludnia od 7.00 do 12.30 hod.

  • Latinské sv. omše

Od 1. decembra 2011 sme začali každý štvrtok o 18.00 hod. (s výnimkou veľkých sviatkov) sv. omše , resp. hlavné omšové časti, v reči latinskej. V latinskej sv. omši pokračujeme aj tento štvrtok  v rovnakom čase.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie naším farníkom za milodary v tento týždeň v sume 2 x 50 € určené pre našu farnosť, ako aj za milodar v sume 30 € na program „adopcie na diaľku” v Keni.

  • Oznam pre deti a rodičov

V sobotu 17.12.2011 o 13.00 hod. pozývame deti na faru spoločne zdobiť vianočné medovníčky. Deti si môžu priniesť upečené medovníky.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál