Farské oznamy 15. januára 2012

15.1.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 17. 1. - sv. Antona, opáta, spom.
Piatok 20. 1. - sv. Fabiána, pápeža a mučeníka; sv. Šebastiána, mučeníka, ľ. spom.
Sobota 21. 1. - sv. Agnesy, panny a mučenice, spom.

  • Modlitby za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas týchto dní sa pri sv. omšiach o 6.30 a 16.30 hod. budeme modliť za zjednotenie medzi kresťanmi.

  • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v  Inchebe, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

  • Koncert v Katedrále

V nedeľu 22. januára o 18.30 hodine sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční koncert moskovského pravoslávneho chóru z chrámu sv. Klementa I., rímskeho pápeža. Zaznejú liturgické a iné sakrálne skladby ruských autorov. Koncert je súčasťou návštevy delegácie Moskovského pravoslávneho patriarchátu vedenej Metropolitom Hilarionom v Bratislavskej arcidiecéze pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú s úctou uchovávané v našej katedrále.

  • Ceny katolíckych periodík

Agentúra Rodeny, ktorá u nás distribuuje české katolícke periodiká, nám oznamuje, že od 1.1.2012 nová cena Katolického týdeníka je 55 centov a časopis Světlo stojí 50 centov.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň!  za milodary v  sume 100 a 50 EUR, venované v tomto období  na potreby našej farnosti.

  • Korčuľovanie s deťmi

Pozývame deti a rodičov na spoločné korčuľovanie v sobotu 21.01.2012. Stretneme sa o 10.00 hod. na fare (Vazovova 8). Predpokladaný záver je o 13.00 hod. Treba si priniesť korčule, lístky MHD (dvakrát 15 min.), pitie, teplé oblečenie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál