Farské oznamy 22. januára 2012

21.1.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok 23. 1. - sv. Jána Almužníka, biskupa, spom. v Dóme

Utorok 24. 1. - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Streda 25. 1. - sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla

Štvrtok 26. 1. - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spom.

Piatok 27. 1. - sv. Angely Merici, panny,  ľ. spom.

Sobota 28. 1. - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

  • Ples bratislavských farností

Vstupenky na ples bratislavských farností, ktorý sa bude konať 28. januára 2012 v  Inchebe, sa predávajú v utorky po sv. omši o 18.00 hod. a v nedele po sv. omši o 9.00 hod. v sakristii nášho chrámu. Vstupenka pre jednu osobu stojí 25 EUR a zahŕňa: vstupné a konzumné (prípitok, večera, víno a nealko, kávu, dezert, 2.večera). Viac informácií nájdete na: www.plesbratislavskychfarnosti.sk.

  • Program vKatedrále sv. Martina

V nedeľu 22. januára o 18.30 hodine sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční koncert moskovského pravoslávneho chóru z chrámu sv. Klementa I., rímskeho pápeža. Zaznejú liturgické a iné sakrálne skladby ruských autorov. Koncert je súčasťou návštevy delegácie Moskovského pravoslávneho patriarchátu vedenej Metropolitom Hilarionom v Bratislavskej arcidiecéze pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú s úctou uchovávané v našej katedrále.

V pondelok 23. januára, pri príležitosti sviatku sv. Jána Almužníka, bude v Katedrále sv. Martina o 18.30 h. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita predsedať svätej omši, na ktorú Vás srdečne pozývame. Počas celého dňa, až do začiatku sv. omše bude možnosť uctiť si relikviu svätého Jána Almužníka.

  • Poďakovanie

Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom, ktorí prijali a podporili koledníkov Dobrej noviny. V našej farnosti ste prispeli sumou 807 Eur. Peniaze boli prevedené na účet Dobrej noviny a budú použité na plánované projekty v Afrike.

  • Zbierka pre potreby farnosti

Budúcu nedeľu  29. januára bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby farnosti. Jej účelom bude pokrytie platieb za elektroinštalatérske, kúrenárske a vodoinštalatérske práce, ktoré sa konali v r. 2011 pri oprave seminárnej miestnosti a čiastočne aj v objektoch fary a kostola. Faktúry v sume 12 400 Eur chceme uhradiť v nastávajúcich dvoch mesiacoch. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a štedrosť.

  • Podujatie Ktosi Ťa volá

Členovia pastorácie povolaní pozývajú mladých na stretnutie Ktosi Ťa volá 2012 do priestorov kňazského seminára v Bratislave na Kapitulskej ul. 26. Tešíme sa na Vás v sobotu 4. februára od 8:00 hodiny. Čaká Vás program sprevádzaný povzbudeniami kňazov, zasvätených osôb a ďalších. Záujemcovia sa môžu  prihlásiť do 31. januára na adrese: ktositavola@gmail.com. Viac informácii nájdete na plagáte na výveske pred kostolom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál