Farské oznamy 18. marca 2012

18.3.2012 Branislav Čaniga

  • Liturgický kalendár

Pondelok 19. 3. - slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

  • Slávnosť sv. Jozefa

V pondelok 19. marca slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže to nie je prikázaný sviatok, omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 hod. a večer o 16.30 a 18.00 hod.

  • Krížová cesta

V pôstnom období  konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod. V piatok 23. marca sa  budú krížovú cestu  modliť muži  našej farnosti. V  nedeľu 25.marca pozývame deti a rodičov  do Marianky. Budeme sa s deťmi modliť krížovú cestu a hrať zábavné hry.  Stretáme sa o 14,30 hod pred farou. Do Marianky a naspäť ideme autobusovým spojom.

  • Prechod na letný čas

Budúci týždeň zo soboty 24. marca na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Nezabudnite si hodiny posunúť o jednu hodinu dopredu.

  • Spomienka na Sviečkovú manifestáciu a Pochod za život

V týždni od 18. do 25. marca 2012 bude na Slovensku prebiehať kampaň Fóra života 25. marec - Deň počatého dieťaťa na podporu úcty k životu. Úctu k životu je možné podporiť nosením bielej stužky.

Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozývajú na spomienku na Sviečkovú manifestáciu a Pochod za život, budúcu nedeľu 25. marca. Program začne o 15. hod. na Hviezdoslavovom námestí koncertom, príhovormi hostí a bude pokračovať sv. omšou v Katedrále sv. Martina o 17 hod., ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Odtiaľ sa zo zapálenými sviečkami presunieme na Hviezdoslavovo námestie. Prítomní budú môcť zotrvať na mariánskom večeradle, alebo pokračovať v pochode za život k pamätníku za Nenarodené deti pri Modrom kostolíku. Zvlášť pozývame mladých a rodiny s deťmi.

  • Obraz bl. sestry Zdenky

V nedeľu 25. marca, ktorý je aj pamätným  Dňom zápasu za ľudské práva, bude pri sv. omši o 9.00 hod. odhalený a požehnaný obraz blahoslavenej sestry Zdenky, ktorá často prichádzala do nášho chrámu v čase jej pôsobenia v štátnej nemocnici.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál