Farské oznamy 25. marca 2012

26.3.2012 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

V pondelok 26. marca je slávnosť Zvestovania Pána. Keďže to nie je prikázaný sviatok, sv. omše budú ako vo všedné dni - ráno o 5.45 a 6.30 hod. a o 16.30 a 18.00 hod.

  • Krížová cesta

Dnešnú nedeľu 25.marca pozývame deti a rodičov  do Marianky. Budeme sa s deťmi modliť krížovú cestu a hrať zábavné hry.  Stretáme sa o 14.30 hod.  pred farou. Do Marianky a naspäť ideme autobusovým spojom.

Budúcu nedeľu Krížovú cestu v našom chráme spojenú s pantonímou budú viesť členovia spoločenstva  Viera a svetlo.

  • Kvetná nedeľa

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa alebo Nedeľa Utrpenia Pána. Touto nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema oslávime požehnaním ratolestí a slávnostným vstupom, ktorý sa uskutoční pri každej sv. omši. Požehnané ratolesti nám budú v našich domovoch pripomínať Kristovo víťazstvo. Ratolesti na požehnanie si treba priniesť z domu.

  • Veľkonočné spovedanie

Od stredy 28. apríla spovedáme denne (okrem nedele) od 5.30 do 8.00 hod. a od 15.00 do 19.00 hod., podľa potreby aj dlhšie. Na Kvetnú nedeľu budeme spovedať počas dopoludňajších bohoslužieb od 7.00 do 12.30 hod., kedy majú prednosť tí, ktorí inokedy nemôžu prísť (starí, chorí, matky s malými deťmi a pod.). Počas slávenia Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele nespovedáme s výnimkou nevyhnutných prípadov.

· Béčkari

Ďakujeme všetkým, ktorí nás minulé roky podporili s ich 2% z daní, vďaka čomu sme mohli vydať naše prvé CD. Môžete si ho kúpiť vždy po našich omšiach v nedeľu o 9:00 a v utorok o 18:00. Taktiež sme tieto peniaze použili na farské hudobné posedenia, ktoré naše občianske združenie organizovalo. Aj tento rok by sme chceli osloviť tých, ktorí ešte nevyužili svoju možnosť darovať 2% z daní, že môžu tak urobiť a podporiť našu činnosť. Potrebné informácie o postupe , či tlačivá, nájdete na našej internetovej stránke www.beckari.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál