Farské oznamy 16. decembra 2012

16.12.2012 Branislav Čaniga
  • Vianočná spoveď

Dnešnú  a budúcu nedeľu spovedáme  od 7.30 do 12.30 hod. Cez týždeň budeme spovedať  od 5.45 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 19.00 hod., resp. podľa potreby aj dlhšie.

  • Stretnutie na fare

Ponúkame rodičom a deťom mesačné stretnutia na fare v nedeľu popoludní. Program pre rodičov: modlitba, čítanie z Písma, diskusia (s prítomnosťou kňaza).  Program pre deti: krátka modlitba, hry pre deti (pod vedením animátorov). Je možné, aby prišli deti aj bez rodičov. Stretnutie bude v nedeľu 16.12.2012 o 15.00 hod.

  • Adorácia po mládežke

V rámci duchovnej prípravy na sviatky Narodenia Pána Vás pozývame na Adventnú adoráciu mladých v utorok 18.12. po mládežníckej svätej omši o 18.00 hod. Počas modlitieb, spevov i ticha pred Najsvätejšou Sviatosťou bude aj možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia.

  • Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo bude k dispozícii v krstnej kaplnke od 21. decembra (piatok) po sv. omši o 16.30 hod.   do 16.00 hod. Štedrého dňa.

  • Farská knižnica

Farská knižnica sv. Kataríny oznamuje svojim čitateľom, že od 21. decembra 2012 do 7. januára 2013 bude mať vianočné prázdniny.

Tešíme sa na vás opäť v novom roku.

  • Upratovanie kostola

Obraciame sa na vás s naliehavou prosbou:  potrebujeme niekoľko dobrovoľníkov z radov našich blumentálskych farníkov, ktorí by  ochotne pomohli s upratovaním kostola aspoň v tomto období a prvé dva januárové týždne. Nahlásiť sa možno v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu. Vopred chceme poďakovať za Vaše porozumenie a ochotu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál