Farské oznamy 21. apríla 2013

21.4.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Utorok 23. 4 - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

Streda 24. 4. - Sv. Juraja, mučeníka , ľ. spom.

Štvrtok 25. 4. - Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

Piatok 26. 4. - Matky Dobrej rady, spom.

  • Nedeľa Dobrého pastiera

Dnes je nedeľa Dobrého pastiera. V kostole i doma pamätajme na modlitby za kňazské a duchovné povolania.  Po sv. omšiach sa koná celoslovenská zbierka na seminár. Úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše milodary.

  • Kňazská rekolekcia

V pondelok 22. apríla sa bude konať spojená  mesačná rekolekcia kňazov všetkých bratislavských dekanátov, ktorá začne sv. omšou o 9.00 hod. v katedrálnom Dóme sv. Martina.

  • Prednáška

Pozývame Vás na prednášky americkej profesorky práva Helen Alvaré - v stredu 24.4. o 19.00 hod v Jezuitskom kostole,  témou je Kresťanské svedomie. Vo štvrtok 25.4 o 19.00 hod v UPC. Téma: Sex oslobodzuje či zotročuje?. Tlmočenie je zabezpečené. Viac informácii nájdete na plagátoch vo výveske.

  • Sv. omša s kňazmi - rodákmi

V piatok 26. apríla Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 16.30 h., ktorú budú sláviť kňazi - rodáci z našej blumentálskej farnosti. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský  biskup - apoštolský administrátor. Na záver sv. omše bude nasledovať pobožnosť pred milostivým obrazom Matky dobrej rady.

  • Duchovné pásmo „Na chválu sv. Cyrilovi a Metodovi”

Z príležitosti 1150. výročia  príchodu našich vierozvestov Vás srdečne pozývame v sobotu 27. apríla  o 19.00 hod. do nášho kostola na duchovné hudobno-slovné pásmo „Na chválu sv. Cyrilovi a Metodovi”.  Prednes Proglasu si vypočujeme v podaní umelkyne Evy Kristinovej a sprievodné slovo od publicistky Mgr. Eleny Šubjakovej. Piesne z repertoáru mariánskeho a cyrilometodského nám sprostredkuje speváčka Hanka Servická. Vstup je voľný.

  • Púť po stopách vierozvestov

Pozývame Vás v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na púť Po stopách vierozvestov.  Púť uskutočníme na jeseň 14.-23.9.2013. Navštívime viaceré balkánske krajiny a turecký Istanbul. Doprava: kombinácia lietadlo / bus (bez nočných prejazdov). Základná cena: 495 € a letiskové poplatky 125 €. Odborným sprievodcom púte bude Mons. Ján Majerník. Viac informácii nájdete na výveske pred kostolom.

Prihlášky a program púte si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo na fare. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu voľných miest odporúčame prihlásiť sa čím skôr. Súčasne s prihláškou treba uhradiť zálohu vo výške   350 €/osoba na účet CK Awertravel uvedený v prihlasovacom formulári (VS: 6613). Do popisu uveďte meno, za koho je platba prevádzaná. Doplatok treba uhradiť najneskôr do 14.8.2013. Platnosť pasu musí byť najmenej 6 mesiacov po predpokladanom návrate. Cca 15 dní pred odchodom Vám cestovná kancelária zašle  pokyny.

  • Farská knižnica

Hľadáme dobrovoľného pracovníka do našej farskej knižnice. Tel. kontakt nájdete aj na výveske: 02 / 555 727 36.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre dôchodcov: Na sobotu 4. mája 2013 organizuje charita pre dôchodcov  už tradičnú púť do Šaštína. Pri návrate navštívime Tillnerovho múzeum v Malackách.  Prihlásiť sa treba v pondelok 22. apríla 2013 v kancelárii charity na Vazovovej 8 od 16.00 do 17.15 hod. a v utorok od 17. 15 hod. (po sv. omši) do 18.00 hod. Poplatok je 2 eurá. Podrobný program dostanú účastníci pri prihlasovaní.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál