Farské oznamy 19. mája 2013

18.5.2013 Branislav Čaniga
  • Liturgický kalendár

Pondelok, 20.5: Svätodušný pondelok

Streda, 22.5.: sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľ. spom.

Nedeľa, 26.6.: slávnosť Najsv. Trojice

  • Svätodušný pondelok

V pondelok 20. mája je Svätodušný pondelok. Sv. omše budú ako vo všedný deň, ráno o 5.45 a 6.30 a večer o 16.30 a 18.00 h. Turícami sa končí veľkonočné obdobie. Opäť sa budeme modliť Anjel Pána.

  • Prvé sväté prijímanie

Budúcu nedeľu 26. mája pri sv. omši o 10.30 hod. pristúpia k 1.sv. prijímaniu deti základných škôl Vazovova, Sibírska a Kalinčiakova. Pamätajme na prvoprijímajúcich vo svojich modlitbách.

  • Poďakovanie

V zbierke na katolícke masmédiá ste minulú nedeľu prispeli sumou 1149,88 €  a sumou 100 €  pre potreby našej farnosti. Nech vás Pán odmení za vaše milodary.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Upozorňujeme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa do letného tábora organizovaného charitou Blumentál v zariadení Škola v prírode Lom na Rimavicou od 6. do 13. júla 2013, že prihlasovanie detí končí v piatok 24. mája 2013.  V čakárni kancelárie farského úradu na Vazovovej 8  sú ešte  k dispozícii prihlášky  a prihlášku si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Po ukončení prihlasovania Vás budeme včas informovať o termínoch, kedy bude treba prísť uhradiť poplatok za dieťa. Pri platení dostanete písomne  aj všetky potrebné informácie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál