Farské oznamy 13. októbra 2013

12.10.2013
  • Liturgický kalendár

Utorok 15.10. -  sv. Terézie od Ježiša(Avilskej), panny a učiteľky Cirkvi

Štvrtok 17.10. - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Piatok 18.10. - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca dnes prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek dnešnú nedeľu 13. októbra po sv. omšiach v predsieni kostola.

  • Sviatosť birmovania

V sobotu 19. októbra o 10.00 hod. bude v našom chráme vysluhovať sviatosť birmovania Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy.

· Misijná nedeľa

Budúcu nedeľu 20. októbra  si pripomenieme dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa bude v ten deň konať po sv. omšiach.

  • Prezentácia - domáce misie

Pri príležitosti misijnej nedele  vás pozývame 20. októbra o 18:00 hod. do seminárnej miestnosti na fare  na prezentáciu dp. kaplána Martina Majdu o misijnej práci medzi Rómami v Lomničke.

V stredu 16. októbra o 19.00 hod. v aule bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave bude mať o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský druhú prednášku o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi spojenú s možnosťou diskusie. Témou budú základné princípy sociálnej náuky Cirkvi.

  • Stretnutie rodín

bude v nedeľu 20.10.2013 o 15.00 hod. na fare.

  • Oznamy Charity Blumentál

Oznam pre rodičov: Na sobotu 26. októbra  pripravuje charita burzu detského a materského jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola a na internetovej stránke charity.

  • Poďakovanie

Chceme vyjadriť úprimné Pán Boh odmeň! Ružencovému bratstvu našej farnosti za finančný dar 350 € venovaný nášmu kostolu a ďalšie  milodary v  sume 90 €, venované v tomto týždni na potreby našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál