Farské oznamy 15. júna 2014

15.6.2014

  • Liturgický kalendár

Štvrtok 19. 6.: Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť - prikázaný sviatok

Sobota 21.6.: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

  • Zbierka pre potreby farnosti

Dnešnú nedeľu  15. júna  bude po sv. omšiach nasledovať zbierka pre potreby našej farnosti za účelom výmeny eternitovej krytiny strednej časti strechy na budove fary. Práce zahŕňajú odstránenie ekologicky závadného eternitu, nové laťovanie,  lepenku a protisnehové zábrany, osadenie nových zvodov a  rýn a zastrešenie novou krytinou. Práce začnú 16. júna 2014 a budú stáť 18.800 Eur. Preto Vás prosíme o Vašu štedrosť a vopred ďakujeme za Vašu ochotu byť nápomocní pri realizácii tohto diela.

Taktiež vyjadrujeme vďačnosť za milodar v sume 70,- €, ktorý sme dostali na tento cieľ.

  • Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 19. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú dopoludnia o 5.45, 6.30, 9.00 a 10.30 a večer o 16.30 (s procesiou)  a 19.00 h.

Po sv. omši o 16.30 h. bude nasledovať eucharistická procesia k oltárikom. Chceme poprosiť deti, najmä prvoprijímajúce a ich rodičov, aby doprevádzali procesiu na Božie Telo s košíkmi s lupienkami kvetov. Taktiež chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí po skončení procesie pomôžu s  čistením kostola.

  • Celobratislavská slávnosť Božieho Tela

Celobratislavská slávnosť Božieho Tela sa tento rok neuskutoční na Primaciálnom námestí, ale v Katedrále sv. Martina v nedeľu 22. júna 2014 o 10.30 hod. Po sv. omši pôjde eucharistická procesia uličkami okolo Katedrály so zastaveniami pri oltárikoch.

Z tohto dôvodu v našom kostole budúcu nedeľu 22. júna sv. omše o 10.30 a 12.00 h. nebudú.

  • Jubileum Cirkevnej školy

Naša Cirkevná stredná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho oslávi vo štvrtok 19. júna  20. výročie svojho založenia. Pri sv. omši o 9.00 hod. bude hlavným celebrantom Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup našej arcidiecézy. Zahrňme našu školu a jej žiakov do našich modlitieb.

  • Mládežnícke modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré je zamerané
predovšetkým na úctu k Božiemu milosrdenstvu a ktoré sa budú konať v utorok 17. júna po mládežníckej svätej omši, ktorá býva
o 18:00 hod.

· Prednáška o Sociálnej náuke Cirkvi

V tomto týždni v stredu 18. júna 2014 náš otec arcibiskup poslednou prednáškou zakončí cyklus prednášok z oblasti sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Témou budú Etické aspekty korupcie. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál