Farské oznamy 31. augusta 2014

31.8.2014
 • Liturgický kalendár

Streda, 3.9. - sv. Gregora, pápeža a učiteľa Cirkvi, spom.

 • Príprava na jubilejný Rok Sedembolestnej Panny Márie

V rámci duchovnej prípravy na jubilejnú oslavu Sedembolestnej Panny Márie bude v piatok 5. septembra o 16.30   hlavným celebrantom sv. omše a kazateľom  ThLic. Peter Mášik, správca farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke a profesor dogmatickej teológie na CMBF UK. Témou bude šiesta  bolesť Panny Márie: „Snímanie Ježiša z kríža”. Sv. omši bude predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45. Všetkých Vás srdečne pozývame.

 • Púť do Šaštína

Pozývame všetkých mladých, najmä birmovancov, členov stretiek a spoločenstiev na duchovný program v Šaštíne. Jeho súčasťou je pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ. Registrácia za zvýhodnených podmienok prebieha do 31. augusta, uzatvorí sa 7. septembra. Viac informácií nájdete na webe: bazilika.sk,cliptime.sk, mladezba.sk.

 • Omšový poriadok vškolskom roku

Po skončení letných prázdnin opäť pokračujeme od 1. septembra vo večerných sv. omšiach v pracovné dni aj o 18.00 hod. Štvrtkové  sv. omše o 18.00 sa budú sláviť v reči latinskej.

 • Zápis omšových úmyslov

Omšové úmysly na mesiac október  sa budú zapisovať v krstnej kaplnke v utorok  2. septembra od 16.00 hod.

 • Prvopiatkový týždeň

Prvý štvrtok v mesiaci  4. 9.  je dňom modlitieb za duchovné povolania.

Na prvý piatok v mesiaci  5. 9. budeme spovedať  ako obvykle.

Na prvú sobotu 6. 9.  bude po skončení druhej rannej sv. omše nasledovať modlitba fatimského sv. ruženca.

 • Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa prihlásiť v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra.

 • Príprava na sviatosť birmovania

Žiaci 9. roč. ZŠ a starší, ktorí majú záujem prijať  sviatosť birmovania v našej farnosti, sa môžu prihlásiť do konca septembra v kancelárii Farského úradu počas úradných hodín.

 • Lectio divina

Počas školského roka 2014/2015 bude náš o. arcibiskup pokračovať v modlitbových stretnutiach nad Svätým písmom každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Začínajúci cyklus lectio divina má názov “Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta” a bude sa venovať desiatim podobenstvám Pána Ježiša. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto stredu 3. septembra 2014 o 20.00 hod. v Katedrále. Pod názvom “Účinné počúvanie” sa bude venovať podobenstvu o rozsievačovi.

 • Cyklovýlet

Pozývame malé i veľké deti, ich kamarátov a rodičov na bicyklový výlet do slovensko-rakúskeho pohraničia. Stretneme sa v nedeľu 7.septembra o 14,30 hod pred budovou fary - Vazovova 8. Treba  si vziať helmu, jedlo a pitie. Návrat je až vo večerných hodinách.

 • Farská knižnica

Farská knižnica svätej Kataríny začne od utorka 2. septembra opäť poskytovať svoje služby v utorok, stredu a štvrtok v nezmenenom čase. Tešíme sa na našich stálych aj nových návštevníkov.

 • Veni Sancte

Budúcu nedeľu 7. septembra pri spievaných sv. omšiach budeme modlitbou Veni Sancte vyprosovať, aby dary Ducha Svätého sprevádzali našich žiakov, študentov a pedagógov aj  v novom šk. roku.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál