Farské oznamy 19. októbra 2014

18.10.2014

  • Liturgický kalendár

Streda 22.10. - sv. Jána Pavla II.,pápeža, ľ. spom.

Štvrtok 23.10. -  sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom.

Piatok 24.10. - sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľ. spom.

  • Bratstvo živého ruženca

Naše blumentálske Bratstvo živého ruženca  prijíma nových členov do nášho ružencového spolku. Zapísať sa môžete u našich ružencových horliteliek dnešnú  nedeľu 19. októbra  po sv. omšiach v predsieni kostola.

· Misijná nedeľa

Dnes  - na Misijnú nedeľu,   si pripomíname dôležitosť  svetových misií. Podporme tento úmysel vo svojich  modlitbách, ako aj príspevkom na misijnú zbierku, ktorá sa dnes koná po sv. omšiach.

  • Poďakovanie

Vyjadrujeme úprimnú vďaku za Vaše príspevky v sume 2398 Eur v zbierke pre potreby farnosti a kostola. Taktiež ďakujeme za individuálne príspevky 2 x 50 Eur  určené na renovačné práce v našej farnosti. Z týchto prostriedkov chceme uhradiť práce murárskeho a elektroinštalatérskeho charakteru v centrálnej a kaplánskej časti farskej budovy.

  • Stretnutie rodín

Pozývame rodičov s deťmi na stretnutie s duchovným programom pre rodičov a duchovno-zábavným programom pre deti vždy v tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie stretnutie je dnes 19.10.2014 o 14.00 hod. na fare.

  • Prechod na zimný čas

Budúci víkend prechádzame na zimný čas. Nezabudnite si pred spaním v sobotu 25.  októbra večer posunúť čas o 1 hodinu dozadu.

  • Výročie posviacky chrámu

Budúcu nedeľu 26. októbra oslávime farské hody - pripomenieme si výročie  posviacky nášho chrámu. Slávnostná sv. omša bude celebrovaná o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa bude konať hodová ofera. Popoludní o 15.00 hod. vás srdečne pozývame na tradičné hodové stretnutie do seminárnej miestnosti na farskom úrade. Gazdinky, ktoré by chceli prispieť nejakým koláčom, prosíme, aby ich priniesli so sebou.

V modlitbách pamätajme na + vdp. Jozefa Poecka, pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

Samotné výročie liturgicky oslávime pri všetkých sv. omšiach po nedeli, v utorok 28. októbra.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál