Farské oznamy - 29. október 2017

30.10.2017

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnes 29.10.2017 o 9.00 je hodová svätá omša a po svätých omšiach sa koná tradičná hodová zbierka.

P

Zbierka na misie

Zbierka na misie bola 2143,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Slávnosť Všetkých svätých

V stredu 1.11.2017 je prikázaný sviatok, kedy si v celej Cirkvi pripomíname oslávenú Cirkev v nebi – teda všetkých svätých, ktorí sú známi alebo neznámi, ale sú pri Pánu Bohu v nebeskej vlasti. Sväté omše v tento deň budú ako v nedeľu.

P

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok, iba spomienka)

Vo štvrtok 2.11.2017 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň nasledovne: 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P
Dušičková pobožnosť

V stredu, 1. novembra o 15.00 hod., sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v štvrtok, 2. novembra, po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30 hod.

P

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

P

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva

Na prvý piatok sa o 15.00 budeme modlievať modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Adorácia sa o 16.15 zakončí eucharistickým požehnaním.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál