Farské oznamy - 5. november 2017

4.11.2017

Svätomartinské trojdnie

Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia. Sväté omše budú v piatok 10.11. a v sobotu 11.11. o 17:00 a v nedeľu 12.11.2017 o 10:30 hod.

P

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 12.11.2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Hodová zbierka

Hodová zbierka bola 1320 Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon vo všeobecnosti je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

P

Lectio divina v Katedrále sv. Martina

V stredu 8.11.2017 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20, 1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Povolanie a spôsob nášho života. Obnova sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 v priestoroch Teologickej fakulty TU pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00 hod.

P

Potravinová zbierka

Bratislavská arcidiecézna charita vás pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9. 11. do 11. 11. 2017 t.j. od štvrtku do soboty v predajniach Tesco v Bratislave na Kamennom námestí, v nákupnom centre Vajnoria, Tesco na Košickej, Tesco Brestovka v Dúbravke, v Senci a v Záhorskej Vsi. Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a tým aj vy budete účastní nášho poslania byť bližšie pri človeku. Ak by ste mali záujem pomôcť počas zbierky ako dobrovoľník, viac informácií nájdete na www.charitaba.sk.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál