Farské oznamy - 12. november 2017

11.11.2017

Svätomartinská zbierka

Túto nedeľu 12.11.2017 sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.

P

Koncert v Katedrále sv. Martina

Túto nedeľu 12.11.2017 sa o 15.00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

P

Úradné hodiny a sväté omše v piatok 17.11.2017

Keďže piatok 17.11.2017 je štátny sviatok, nebudú na našom farskom úrade úradné hodiny. Sväté omše v tento deň budú o 6.30, 12.00 a o 16.30 hod.

P

Týždeň Cirkvi pre mládež

Tento týždeň od 12. do 19.11.2017 je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku www.mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.

P

Večer „AJ TY!“

Arcidiecézne centrum mládeže Alstrova 171, Bratislava pozýva mladých na večerný program s názvom AJ TY!, ktorý sa začína 14.11.2017 o 18:30 sv. omšou, pokračuje adoráciou, filmovým večerom spolu s večerou.

P

Evanjelizačný program Godzone

Evanjelizačný program Godzone sa v Bratislave uskutoční v piatok 17.11.2017 od 18:00 v Hant Aréne.

P

Konferencia o Etických a morálnych aspektoch povolania farmaceuta

V piatok 17.11.2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál