Farské oznamy - 8. apríl 2018

7.4.2018

Poďakovanie za zbierky

Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1375.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 1520,-€. Milodar v pokladničke na Zelený štvrtok bol v sume 500.- € a na kostol 200.- € + 150.- €

P

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia v dospelom veku prijať sviatosti (krst, sväté prijímanie alebo birmovanie), nech sa nahlásia v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu do nedele 15.4.2018.

P

Púť mužov do Šaštína

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Podrobnejšie informácie sú na výveske.

P

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Priatelia v Pánovi. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15.00 hod.

P

Slávnosť birmovania
V sobotu
28. apríla o 10:00 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

P

Slávnosť prvého svätého prijímania

V sobotu 12. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Jelenia, Česká štátna, Jeséniová a Sibírska.

V sobotu 19. mája o 10:30 prijmú prvé sväté prijímanie deti zo škôl: Česká súkromná, Vazovova a Kalinčiakova.

P

Oznamy Charity Blumentál

Púť seniorov do Šaštína

Uskutoční sa v sobotu 21. apríla 2018. Prihlásiť sa možno v utorok 10.4. alebo vo štvrtok 12.4. v kancelárii charity na Vazovovej 8, od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 3 €.

P

Letný tábor

Uskutoční sa v zariadení školy v prírode Zliechov od 7. do 14. júla 2018. Prihlášky budú k dispozícii v čakárni farského úradu od pondelka 16.4. a na http://www.charitablumental.sk/. Vyplnené prihlášky treba odovzdať do 15.5. v kancelárii farského úradu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál