Farské oznamy - 22. apríl 2018

21.4.2018

Zbierka na seminár

Túto nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

P

Oprava veže kostola

Od budúceho týždňa by sme mali začať stavať lešenie okolo veže kostola. Z toho dôvodu vo všedné dni bude hlavný vchod kostola blokovaný a do kostola sa bude vchádzať bočnými vchodmi z Radlinského ulice a z Blumentálskej ulice.

P

Stretnutie tých čo túžia prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily

Pripomíname, že dnešnú nedeľu 22.4.2018 o 14.30 bude v kostole slávnostné odovzdanie putovnej kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily.

P

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Do 30.4.2018 je ešte možnosť nahlásiť sa v sakristii kostola alebo v kancelárii farského úradu na cyklus prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krstu, svätého prijímania a birmovania).

P

Matka Dobrej rady

Vo štvrtok, 26.4.2018, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

P

Sviatosť birmovania

Na budúcu sobotu, 28.4.2018 o 10:00 sa bude udeľovať v našej farnosti sviatosť birmovania. Svätá spoveď pre birmovancov, rodičov a birmovných rodičov bude v piatok 27.4.2018 od 15:00 do 17:30.

P

Bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 26.4.2018 o 18:00 v dome Quo Vadis, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je vždy venovaný na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi.

P

Štúdium v Kolégiu Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1.5.2018. Viac informácií je na www.kolegium.org.

P

Poďakovanie za milodary

Ďakujeme Bohu známemu darcovi za milodar na obnovu kostola v sume 100 Eur.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál