Farské oznamy - 6. máj 2018

5.5.2018

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 10. mája je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00 (školská), 12.00, 16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a o 19.00 hod. V Katedrále sv. Martina bude v ten deň svätá omša o 17.00 hod., ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

P

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 11. mája, sa budeme spoločne modliť Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

P

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

P

Oznam pre birmovancov

DVD s fotografiami z tohtoročného udeľovania sviatosti Birmovania sú k dispozícii v kancelárii farského úradu na Vazovovej 8, počas úradných hodín.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál