Farské oznamy - 5. august 2018

13.8.2018

Hodová svätá omša a farská zbierka

V súvislosti s blížiacim sa sviatkom Nanebovzatia Panny Márie naša farnosť v nedeľu 12. augusta bude sláviť hody - patrocínium nášho chrámu, keďže náš kostol je zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostná sv. omša bude o 9.00 hod. Po sv. omšiach sa budúcu nedeľu bude konať hodová zbierka. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

p

Ponuka práce v Maltézskej pomoci

Maltézska pomoc Slovensko o.z. ponúka pracovné miesta. Bližšie informácie sú na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 200, 50 a 20,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 500, 200, 70, 50 a 20,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál