Farské oznamy - 14. október 2018

12.10.2018

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Túto nedeľu 14.10.2018 sa pri všetkých svätých omšiach koná zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

p

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu 21.10.2018 je misijná nedeľa. Z tohto dôvodu sa na budúcu nedeľu uskutoční aj zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Oznam charity Blumentál

V nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že aj naše gazdinky prispejú k dobrej nálade sladkými či slanými dobrotami. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000, 500, 300, 200, 100, 30 a 10,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 700 a 40,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál