Farské oznamy - 7. október 2018

6.10.2018

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 14.10.2018 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

Ďakovná Mariánska púť do Lúrd

V dňoch 19. až 22.10.2018 sa uskutoční ďakovná Mariánska púť do Lúrd na 3 noci letecky z Bratislavy pri príležitosti 160. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch a 130. výročia postavenia Blumentálskeho kostola, ktorý je veľmi podobný bazilike Nepoškvrneného počatia v Lurdoch. Záujemcovia nech sa prihlásia s kontaktom na seba v sakristii alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Ak bude skupina 20 pútnikov, zo základnej ceny môže byť zľava 20%.

b

Púť seniorov na Staré Hory

Nakoľko sú ešte voľné miesta na púť na Staré Hory, ktorú pripravujeme na sobotu 13. októbra, záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii charity na Vazovovej 8, v utorok 9. októbra od 16.00 do 17.30 hod. Poplatok je 7 €. Podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní.

b

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si až do 2. novembra budete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

b

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične koná 18. októbra.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže v sume 1000, 200 a 100,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalšie 100, 100 a 100,- € darované v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál