Farské oznamy - 28. október 2018

27.10.2018

Hodová slávnosť v Blumentáli

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 si pripomíname 130. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude o 9.00. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 1.11.2018 o 16:30 sláviť sv. omšu v našom kostole o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, na ktorú Vás srdečne pozývame. Počas tejto sv. omše nebudeme spovedať.

p

Oznam charity Blumentál

Dnešnú nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Poďakovanie za zbierku na misie

Zbierka na misie bola 2673,- Euro. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola zo dňa 14.10.2018 bola 6127,- Euro. Za Vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Slávnosť Všetkých svätých

Vo štvrtok 1.11.2018 je prikázaný sviatok všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, iba sv. omša o 18:00 nebude.

p

Dušičková pobožnosť

Vo štvrtok, 1.11.2018 o 14.30, sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v piatok 2.11.2018 po sv. omšiach, ktoré začínajú o 6.30 a 16.30.

p

Spomienka na všetkých verných zosnulých (neprikázaný sviatok)

V piatok 2.11.2018 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých, ktoré sa nachádzajú v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 5:45, 6:30, 12:00, 16:30 a 18:00.

p

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne, iba pre duše v očistci. Odpustkový skutok od 12:00 hod. dňa 1.11. do 2.11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1.11. do 8.11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, a v deň získania odpustkov: sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom okrem štvrtka poobede a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

p

Sviečka za nenarodené deti

Osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate si pripomenieme večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si 1. a 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál