Farské oznamy - 21. október 2018

20.10.2018

Zbierka na misie

Dnešnú nedeľu 21.10.2018 sa koná zbierka na misie. Bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Pozvanie do ružencového bratstva

Blumentálske ružencové bratstvo pozýva záujemcov o spoločnú modlitbu ruženca zapísať sa u ružencových horliteliek v dnešnú nedeľu 21.10.2018 po dopoludňajších sv. omšiach v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na výveske.

p

Zmena času

V noci zo soboty 27. na nedeľu 28.10.2018 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

p

Hodová slávnosť v Blumentáli

V nedeľu 28.10.2018 si pripomíname 130. výročie posviacky nášho chrámu zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie. Hodová svätá omša bude o 9.00. V modlitbách pamätajme na +vdp. Jozefa Poecka [Péka], pochovaného na Ondrejskom cintoríne, ktorý dal postaviť náš blumentálsky kostol.

p

Oznam charity Blumentál

V nedeľu 28.10.2018 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie pri harmonike, ktoré začne o 15.00 v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej 8. Veríme, že aj naše gazdinky prispejú k dobrej nálade sladkými či slanými dobrotami. Všetci ste pozvaní a srdečne vítaní.

p

Sviečka za nenarodené deti

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou biskupov Slovenska. Pripomenieme si osudy detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate, večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou za nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našom kostole si 1. a 2. novembra budete môcť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

p

Stretnutie náboženstiev

Rehoľa menších bratov františkánov pozýva na medzináboženské stretnutie a verejnú diskusiu na ktorú sú pozvaní rabín Misha Kapustin, imám Mohamad S. Hasna a kňaz brat Felix Mária OFM. Diskusia sa uskutoční v stredu 24.10.2018 od 17:30 do 19:00, vo františkánskom kláštore vo Veľkej sále (t.j. v refektári) – vstup je z Františkánskej 2. Viac informácií je na výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 300, 100 a 12,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 300 a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál