Farské oznamy - 23. jún 2019

20.6.2019

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca

Túto nedeľu 23.6.2019 sa koná Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

p

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

V sobotu 29.6.2018 je prikázaný sviatok – slávnosť Petra a Pavla. Sväté omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:00 (slovenská).

p

Stretnutie Združenia Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily pozýva svojich členov aj ostatných farníkov, ktorí chcú patriť do združenia na spoločné stretnutie dňa 25. júna 2019. Začína sa sv. omšou o 16:30 a pokračuje v seminárnej miestnosti na fare.

p

Prihlasovanie do Bratislavskej animátorskej školy

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

p

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny Márie v dňoch od piatka 28.6. do nedele 30.6.2019 vždy o 17:00. (Plagát je na výveske.)

p

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 50 a 33,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál