Farské oznamy - 30. jún 2019

28.6.2019

Zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola

Na budúcu nedeľu 7.7.2019 sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Poďakovanie za zbierku na dobročinné diela svätého Otca

V zbierke na dobročinné diela svätého Otca sa vyzbieralo v našej farnosti 2190,- €. Vyslovujeme vám úprimné Pán Boh odmeň!

p

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

V piatok je neprikázaný sviatok sv. Cyrila a Metoda. Sväté omše budú o: 6:00, 9:00, 12:00, 16:30 a 19:00 hod. Sv. omša o 9:00 bude v priamom prenose na Slovenskom rozhlase.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Služby v Charite Blumentál počas letných prázdnin

Charita Blumentál oznamuje, že počas letných prázdnin nebudú poradne poskytovať svoje služby. Tieto bude možné využívať opäť od 2. septembra 2019. Ďakujeme za pochopenie.

p

Príhovory pomocného biskupa o význame modlitby na sv. omšiach v kostole Sv. Ladislava

Nastávajúci týždeň, od pondelka do piatka 1. až 5. júla, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole svätého Ladislava sväté omše začínajúce o 17.30 hod., počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Pondelňajší príhovor má názov „Dôležitosť rannej modlitby“. Ostatné témy nájdete na webovej stránke a facebooku bratislavského pomocného biskupa.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej fasády v sume 30,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 100 a 250,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál