Farské oznamy - 9. jún 2019

8.6.2019

Obdobie cez rok

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť prednáša modlitba Anjel Pána.

p

Zbierka na katolícke masmédiá

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 1823,- €.

p

Zápis úmyslov svätých omší

Z technických príčin budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiace JÚL, AUGUST, SEPTEMBER až od pondelka 17. júna 2019. Zapísať je možno jednu svätú omšu za tri mesiace.

p

Prihlasovanie mladých na birmovku

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania nech sa nahlásia do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť do konca júna na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

p

Vysviacky v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 16. júna 2019 o 15.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov a diakonov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

p

Dni Svätého Antona Paduánskeho

Bratia františkáni v Bratislave Vás 10.-13. júna 2019 pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni Sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni v záhrade kláštora si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze. Plagát sa nachádza vo výveske.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30 a 20,- € darovaných v hotovosti a ďalších 200,- € v pokladničke.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál