Farské oznamy - 2. jún 2019

1.6.2019

Zbierka na katolícke masmédiá

Túto nedeľu 2.6.2019 sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred ďakujeme.

p

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00). Podľa prísľubu Božského Srdca, osoby, ktoré pred prvým piatkom pristúpia k sviatosti zmierenia a prijímu sväté prijímanie v deviatich po sebe nasledujúcich prvých piatkoch, dostanú milosť šťastnej a kajúcej smrti.

p

Novéna k Duchu Svätému

Od piatka, 31. mája, sa spoločne modlíme Novénu k Duchu Svätému pred svätou omšou o 16:30 hod.

p

Odpustky z príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) získať úplné odpustky.

p

Júnové litánie

V mesiaci jún sa budeme spoločne modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, vždy po večerných svätých omšiach o 16.30 (v sobotu po svätej omši o 18.00).

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 100,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál