Farské oznamy - 28. júl 2019

26.7.2019

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00, aj modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

b

Farská knižnica oznamuje

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 4. septembra 2019.

b

Zoznamy na modlitbu ruženca

Zoznamy na ďalšie obdobie ku kaplnke PMZM si členovia môžu vyzdvihnúť v kostole po modlitbe posvätného ruženca u svojich modliteliek na fatimskú sobotu dňa 3. augusta 2019.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- 400,- a 30,- €, poslané v tomto týždni na účet našej farnosti a ďalších 800,- a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál