Farské oznamy - 4. august 2019

3.8.2019

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 200,- €, ktorý ste minulý týždeň darovali v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál