Farské oznamy - 18. august 2019

24.8.2019

Hodová svätá omša a hodová zbierka

Dnešnú nedeľu 18. augusta oslavujeme hody, preto sa po sv. omšiach koná hodová zbierka na opravu fasády Blumentálskeho kostola. Za Vaše milodary Vám vopred vyslovujeme Pán Boh odmeň!

b

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ale aj tí ktorí túžia v dospelom veku prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

b

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 500,- 260,-, 100,- a 50,- , darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál