Farské oznamy - 19. január 2020

18.1.2020

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, kedy sa všetci kresťania spoločne modlia, aby naplnili Ježišove slová zapísané v Jánovom evanjeliu: „Aby všetci jedno boli…“ Pamätajme na tento úmysel aj v osobných modlitbách.

m

Ekumenická bohoslužba slova

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o17.30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci ste srdečne pozvaní. (Plagát je vo výveske.)

m

Spomienka sv. Jána Almužníka v Katedrále sv. Martina

Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci ste srdečne pozvaní.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 50.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál