Farské oznamy - 26. 1. 2020

25.1.2020

Cyklus prednášok

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás v Roku Božieho slova pozýva v letnom semestri na šesť biblických prednášok spojených s diskusiou pod názvom „Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11“. Stretnutia sa budú konať raz do mesiaca vždy v posledný utorok o 18.00 hod. v aule fakulty. Najbližší výklad prvej kapitoly Genezis pod názvom „Znamenitý začiatok“ sa uskutoční už v tento utorok 28. januára o 18.00 hod. Sporné kapitoly a účinné metódy chápania Svätého písma predstaví biblista Jozef Jančovič. Vstup na prednášky je voľný. (Informácie sú na plagáte vo výveske.)

m

Misijná burza kníh

Občianske združenie Dobrota pre Afriku Vás srdečne pozýva na Fašiangovú misijnú burzu kníh a iných predmetov v pondelok 27. januára od 16. do 20. hod. v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám.

Výťažok z predaja bude použitý pre chudobné deti v Stredoafrickej republike v rámci projektu Deti sv. Filomény.

m

Oznamy charity Blumentál

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz angličtiny pre začiatočníkov. Podrobnejšiu informáciu nájdete na našej webstránke www.charitablumental.sk a tiež vo výveske pred kostolom. Vopred vďaka za ochotu.

V našej charite je možné zapožičať si niektoré zdravotnícke pomôcky, Zoznam a potrebné informácie nájdete taktiež na stránke charity a vo výveske.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 30.- €, ktorý bol v uplynulom týždni poslaný na účet našej farnosti a 50,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál