Farské oznamy - 2. február 2020

1.2.2020

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé prvopiatkové pobožnosti (adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu po rannej sv. omši).

m

Svätoblažejské požehnanie

V pondelok 3. februára pri sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.

m

Deň zasvätených

V pondelok 3. februára 2020 o 17.00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti konania stretnutia so zasvätenými osobami Bratislavskej arcidiecézy v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu, počas ktorej si zasvätení obnovia svoje sľuby. Srdečne pozývame všetkých veriacich na toto slávenie.

m

Lectio divina s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským

V stredu 5. februára 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Miernosť – „Apoštoli mu dali meno Barnabáš.“ (Sk 11, 19-26).

m

Oznamy Charity Blumentál

1. Aj pre rok 2020 spĺňa Charita Blumentál podmienky pre poskytnutie 2 % z dane zo mzdy za rok 2019. Ak ste sa rozhodli poskytnúť svoje 2 % práve našej charite, tlačivo s vyplnenými údajmi nájdete v kostole na stolíku za lavicami a bude si ho možné aj stiahnuť z našej webstránky. Všetkým vopred srdečná vďaka!

2. Aj tento rok pripravujeme pre deti 7 dňový letný tábor, a to v termíne od 4. júla do 11. júla 2020. Na tábor hľadáme zdravotníka. Podľa nových predpisov túto službu môže vykonávať iba lekár, diplomovaná sestra alebo záchranár. Ak spĺňate uvedenú podmienku a ste ochotný nezištne venovať 5 dní zo svojej dovolenky, prihláste sa nám telefonicky alebo mailom. Údaje nájdete vo výveske charity pred kostolom.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskeho kostola v sume 300.- a 100,- €, ktoré ste v uplynulom týždni darovali v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál