Farské oznamy 2. august 2020

1.8.2020

Nedeľa 2. 8. OSEMNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 3. 8. féria

Utorok 4. 8. Sv. Ján Mária Vianney, spomienka

Streda 5. 8. féria

Štvrtok 6. 8. Premenenie Pána, sviatok

Piatok 7. 8. féria

Sobota 8. 8. Sv. Dominik, spomienka

Nedeľa 9. 8. DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

.

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00).

.

Farská knižnica

Farská knižnica bude zatvorená počas mesiaca auguta. Svoje službny začne poskytovať po prázdninách.

.

Prihlasovanie ku krstu, eucharistii a birmovke

Žiaci 9. ročníka a ostatní študenti vyšších ročníkov, ktorí túžia prijať sviatosť birmovania, ale aj tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

.

Poďakovanie za milorady na opravu fasády kostola

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary v hotovosti 100 euro.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál