Farské oznamy - 25. apríla 2021

24.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 4. Štvrtá VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Pondelok 26. 4. féria

Utorok 27. 4. féria

Streda 28. 4. féria

Štvrtok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Piatok 30. 4. féria

Sobota 1. 5. Sv. Jozefa, robotníka, ľubovolná spomienka

Nedeľa 2. 5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Dnešnú nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa koná zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

  • Vyslovujme úprimné Pán Boh odmeň za vaše milodary, ktoré ste posielali na účet našej farnosti počas pandémie.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál