Farské oznamy - 4.júna 2021

4.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 4. 7. Štrnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 5. 7. SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Utorok 6. 7. Márie Goretti, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Streda 7. 7. féria

Štvrtok 8. 7. féria

Piatok 9. 7. féria

Sobota 10. 7. féria

Nedeľa 11. 7. Pätnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

  • Minulý týždeň sa na zbierku na Dobročinné diela Svätého Otca vyzbieralo 2412 eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

b

  • V pondelok 5.7. je slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Sv. Omše budú o 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:00 (slovenská). Nie je to prikázaný sviatok.

b

  • Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

b
  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 50,- a 15,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,- a 20,-.

b

  • Ďakujeme dobrodincom Jozefovi a Márii Kanálikovým za štedrý milodar na kostol v sume 5000 €.

b


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál