Farské oznamy 10. júla 2022

9.7.2022

OZNAMY

10. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 10. 7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

Utorok 12. 7. féria

Streda 13. 7. féria

Štvrtok 14. 7. féria

Piatok 15. 7. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 16. 7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Nedeľa 17. 7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 50,- a 15,- poslané na účet našej farnosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky blumentál | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 7 v roku 2022. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje blumentálsky zbor.