Farské oznamy 24.júla 2022

23.7.2022

OZNAMY

24. la 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 7. Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 25. 7. Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Utorok 26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie

Streda 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Štvrtok 28. 7. féria

Piatok 29. 7. Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

Sobota 30. 7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice

Nedeľa 31. 7. Osemnásta nedeľa v cezročnom období

  • Vo štvrtok, 28. júla 2022 sa začne 13. ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Festival ponúkne každý štvrtok od 28. júla do 15. septembra vždy so začiatkom o 19.30 hod. 9 koncertov. Súčasťou festivalu je aj tzv. koncert v arcidiecéze, ktorý sa bude konať v Kostole sv. Margity v Lamači, v nedeľu, 4. 9. Repertoár jednotlivých koncertov a mená interprétov sú na plagátiku. Vstupné: dospelí  10 €, seniori a študenti 7 €, ZŤP 1 €.

   Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 200,- 50,- 33,- poslané na účet našej farnosti a 200,- 100,- 50,- v hotovosti.

 • Pozvánka - KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA

  Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál