Farské oznamy 1. júl 2022

30.7.2022

OZNAMY

31. júla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 31. 7. Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Pondelok 1. 8. Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok 2. 8. féria

Streda 3. 8. féria

Štvrtok 4. 8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Piatok 5. 8. féria

Sobota 6. 8. Premenenie Pána, sviatok

Nedeľa 7. 8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

 • Prvopiatkový týždeň

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas mesiaca august zatvorená. Svoje služby začne poskytovať po prázdninovej prestávke od 8. septembra 2022.

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál