Farské oznamy 11. septembra 2022

10.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 12. 9. féria

Utorok 13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 14. 9. Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

Štvrtok 15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Piatok 16. 9. Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

Sobota 17. 9. féria

Nedeľa 11. 9. Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

  ssss

  Národná púť do Šaštína

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13. - 16. septembra 2022. Národná púť vyvrcholí sv. omšou 15. septembra o 10.00 h, počas ktorej prednesie homíliu Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Viac informácii na stránke bazilika.sk .

ssss

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Blumentál

V našom kostole budú omše na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nasledovne: o 6:00, 7:30, 9:00, 12:00, 16:30, 18:00 hod. (všetky v slovenskom jazyku).

ssss

Kurz Angličtiny

Po dlhšej prestávke opäť otvárame kurz angličtiny. Prvé stretnutie bude v utorok 20. septembra 2022 o 18:00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej ul. 8, kde Vám lektorka poskytne ďalšie informácie.

  • Hľadáme dobrovoľníka – aktivistu, ktorý by bol ochotný v našej charite viesť kurz počítačovej gramotnosti. Prihlásiť sa môžete emailom (na adrese charita@charitablumental.sk) alebo telefonicky (na čísle 0949 461 361). Vopred Vám ďakujeme za ochotu nezištne prispieť svojimi schopnosťami do našich aktivít.

   Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Prihlasovanie trvá už len do 15. septembra. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke mladezba.sk .

 • ssss

  Hľadáme dobrovoľníka

  ssss

  BAŠ

  ssss

 • Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

   Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

  ssss

  Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža

   Pozývame Vás na slávnostné požehnanie základného kameňa obnovenej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. septembra 2022 o 15.30 h na úpätí Kalvárskeho kopca, na ulici Za sokolovňou (neďaleko obytného domu č.5). Požehnanie vykoná bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Požehnanie sa uskutoční v rámci tradičnej každoročnej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. Celý program nájdete na plagáte.

   ssss

Formačno-akademický program

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára v akademickom roku 2022/2023 svoj 34. bratislavský formačno-akademický program tvorený filozofickými a teologickými seminármi. Tento program je určený predovšetkým pre vysokoškolákov a mladých pracujúcich vo veku 18 – 30 rokov. Viac informácií na stránke slh.sk .

ssss

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 50,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 100,- € v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál