Farské oznamy 18. septembra 2022

16.9.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 18. 9. Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 19. 9. féria

Utorok 20. 9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Štvrtok 22. 9. féria

Piatok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, spomienka

Sobota 24. 9. féria

Nedeľa 25. 9. Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

  Stretnutie ružencového bratstva

Blumentálske Ružencové bratstvo pozýva svojich členov na stretnutie v sobotu 1. 10. 2022 o 7:30 hod. v kostole. Uskutoční sa voľba horliteľa bratstva aj jednotlivých ruží. Uchádzači o túto úlohu nech sa nahlásia do 29. 9. 2022 na uvedených kontkatoch: 0907 375 654, ruzenecblumental@gmail.com .

Kurz angličtiny

Farská charita otvára kurz angličtiny. Prvé stretnutie bude v utorok 20. 9. 2022 o 18:00 hod. v seminárnej miestnosti farského úradu na Vazovovej ul. 8.

  • Farská charita otvára kurz počítačovej gramotnosti. Stretnutia budú vo charitnej miestnosti na Vazovovej ul. 8, každú stredu o 18:00 hod. so začiatkom od 21. 9. 2022.

   Farská charita pripravuje púť pre seniorov do Hronského Beňadika na termín 8. 10. 2022. O možnosti prihlásenia budeme včas informovať.

 • Kurz počítačovej gramotnosti

  Púť pre seniorov

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 100,-; 100,-; 60,-; 50,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.

 • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál